Депутати от ДПС алармират: Новият стандарт за Цезарово сечение ще закрие АГ отделения в малките общини! (видео)

Пациентките, които трябва да бъдат подложени на Цезарово сечение (ЦС) не по спешност, трябва да бъдат насочвани към АГ структури от второ и по-високо

Пациентките, които трябва да бъдат подложени на Цезарово сечение (ЦС) не по спешност, трябва да бъдат насочвани към АГ структури от второ и по-високо ниво на компетентност. Това пояснява здравният министър проф. Асена Сербезова в свой отговор на парламентарно питане, отправено от група депутати от ДПС, сред които родопските народни представители Адлен Шефкет и Хайри Садъков.

В него те посочват, че болниците от I-во ниво на компетентност, в които попадат голяма част от общинските лечебни заведения, са изправени пред риск от закриване на АГ отделенията си поради изискване в стандарта „Акушерство и гинекология“. Съгласно него, този тип структури могат да извършват Цезарово сечение единствено в условия на изключителна спешност, липса на време на транспорт на пациентката и заплашващ аборт до 20 г. с.

В сигнала си те твърдят, че ръководствата на болници в Момчилград, Мадан и други алармират, че това изискване води до силно ограничаване на дейността на АГ отделенията, риск както за родилките, така и за новородените деца, но и до деквалификация на персонала в тези структури.

В своя отговор здравният министър посочва, че е изискала становище от Експертния съвет по медицинската специалност „Акушерство и гинекология”.

В него специалистите са припомнили, че извършването на Цезарово сечение като оперативно родоразрешение при бременност с риск често налага мултидисциплинарен подход, който включва специалисти по неонатология, анестезиология и реанимация, както и наличие на образна диагностика. „Цезаровото сечение е оперативна интервенция с относително висок риск. Случаите с неблагоприятни последствия както за живота и здравето на родилките, както и на новороденото у нас в немалка степен са свързани или са вследствие на настъпили усложнения след Цезарово сечение“, заявява проф. Сербезова. Ето защо, пояснява тя, е напълно обосновано в максимална възможност пациентите, които имат нужда от оперативно родоразрешение, да бъдат насочени към структури по АГ с второ и по-високо ниво на компетентност, които разполагат с по-добра материална база и различни специалисти.

Тя припомня и че действащият стандарт по АГ позволява ЦС да бъде извършвано и в структури от първо ниво, но когато се касае за условия на медицинска спешност и състоянието на родилката не позволява тя да бъде приведена в отделение от по-високо ниво.

Проф. Сербезова допълва и че наличието на акушерска патология след 20 г. с. води до риск от неовладян аборт и преждевременно раждане, което от своя страна изисква и специфични неонатологични грижи, които се предлагат в отделения от по-високо ниво на компетентност.

„Убедена съм, че споделяте виждането, че гарантирането на достъпа на българския пациент до качествено здравеопазване не следва да бъде осигурявано чрез изкуствено снижаване на критериите на медицинските стандарти поради финансови, социални или други съображения, а чрез целенасочени усилия за развитие на капацитета и повишаване на компетентността на лечебните заведения“, завършва отговорът си министър Сербезова.

24rodopi.com

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0