Даниела Петрова: Има много какво да направя за град Кърджали! Обещавам прозрачно управление

24rodopi.bg/Политика „Ще насоча всички усилия в посока изграждането на нов обходен път в град Кърджали, това е мащабен проект, изискващ време и серио

24rodopi.bg/Политика

„Ще насоча всички усилия в посока изграждането на нов обходен път в град Кърджали, това е мащабен проект, изискващ време и сериозен финансов ресурс, но е от съществено значение за община Кърджали и нейните жители. Наясно съм, че 4 години няма да са достатъчни, но смятам да вложа максимални сили в реализацията на този проект“, каза пред граждани адв. Даниела Петрова, кандидат-кметът на „Възраждане“.

Тя е юрист по образование, а по професия е адвокат. Родена е в Кърджали и целият ѝ житейски и професионален път е свързан с града, отбелязват от пресцентъра на партия „Възраждане“.

 „Смея да твърдя, че като местен човек съм наясно с проблемите на общината. Имам повече от 15 години юридически стаж, част от който е преминал в областна администрация Кърджали, а като адвокат работя често с местната администрация и съм запозната с нейната дейност“, коментира адв. Даниела Петрова и допълни: „Поставила съм си ясни приоритети какво мога да свърша за 4 години, освен вече споменатия обходен път приоритет за мен е реконструкцията и рехабилитацията на пътната мрежа както в града, така и в населените места в общината, чистотата, поддържането на спортната инфраструктура и зелените площи“.

Тя обеща да работи в посока по-добрата достъпност, опазване и популяризиране на туристическите обекти в община Кърджали.

„На територията на нашата община е изградена канализационна мрежа само в града, трябва да бъде направена такава и в населените места около него.  Към момента битовите отпадъци се третират в регионален център за управление на отпадъците в Кърджали, ако изградим  компостираща и складираща инсталация, това ще доведе до постепенно редуциране на обема на битовите отпадъци“, коментира още кандидатът за кмет на „Възраждане“.

Според нея  за икономическия просперитет на град Кърджали и населените места в общината от съществено значение е развитието на ясно обособени индустриални зони в покрайнините на града. Необходимо е също така да се изгради пречиствателна станция, обслужваща промишлените зони, която да привлича потенциални инвеститори във високо технологични и устойчиви производства. Трябва усърдно да се работи в посока насърчаване на публични и частни проекти по изграждане на логистични центрове.

„Като кмет ще предложа на Общинския съвет и ще настоявам да приемем наредба за подкрепа на даровитите  деца в Кърджали. Със средства от бюджета да подкрепим таланта, дисциплината и успехите на нашите деца.  Едва ли в няколко минути бих могла да ви разкажа всички дейности и приоритети на една община, не отричам това, което е направено, но мисля, че има още много какво да се прави. Можем да надградим стореното до момента и това ще бъде моят стимул да работим по добри идеи и решения за хората. Целта ми е единно и прозрачно управление в полза на гражданите“, каза в заключение адв. Даниела Петрова.

COMMENTS

WORDPRESS: 0