„Дънди“ с 2 награди – за грижа за природата и нулев травматизъм в мините

„Дънди“ с 2 награди – за грижа за природата и нулев травматизъм в мините

24rodopi.bg/Общество „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД получи две награди за Деня на миньора. Макар традиционното национално честване да се проведе

24rodopi.bg/Общество

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД получи две награди за Деня на миньора.

Макар традиционното национално честване да се проведе в тесния кръг само на управителния съвет на Българската минно-геоложка камара с тържествен молебен за здраве на миньорите в катедрален храм „Св. Неделя“, браншовата организация отличи компаниите, постигнали значими резултати за изминалата 2021 г.

В годишните награди на Българската минно-геоложка камара „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ беше отличена в две категории и получи награда за здраве и безопасност – за постигане на нулев трудов травматизъм през 2021 г., удостоверено с документ от Националния осигурителен институт и награда за грижа за природата – за липса на нарушения и санкции във връзка със спазване на екологичните норми през 2020 г., удостоверено с документ от РИОСВ.

„Като компания, която е изцяло ангажирана да осигури здравето и безопасността на всички свои служители и подизпълнители, работещи на териториите на дружествата, наградата за здраве и безопасност е с изключителна тежест.  Най-важният приоритет в работата ни е безопасността и  ежедневно полагаме условия в тази посока. Грижата за околната среда също има неразделно значение за безопасността както на служителите, така и на общността. Благодарен съм на нашите колеги и партньорите ни подизпълнители, които с отговорност и ангажираност осигуряват своята и на екипите си  безопасност и се стремят да изпълняват изискванията за чиста околна среда. Нека продължаваме и занапред безаварийно и с грижа!“, каза изпълнителният директор на българските дружества на „Дънди Прешъс Металс“  проф. д-р инж. Илия Гърков.

Една от добрите международни практики, която се прилага в дружеството, е поредицата от „златни правила“. Те имат за цел чрез фокусиране върху най-важните аспекти в работата да осигурят по-безопасна и сигурна работна среда. Периодичното опресняване на правилата чрез обучение и периодично им преразглеждане подпомагат адекватно да се адресират идентифицираните рискове. Правилата важат за всички служители на „Дънди Прешъс Металс“, за фирмите, с които работим, както и за посетителите на дружествата.

По отношение на околната среда дружеството в Челопеч също прилага много най-добри практики по отношение на мониторинга и намаляване потреблението на ресурси и електроенергия. Една от особеностите на минния бранш е използването на значителни количества вода. Голяма част от тях се потребява процесите на флотация, за охлаждане на машини, както и за санитарно водоснабдяване. Наред с модернизацията в предприятието с цел опазване на околната среда в периода 2017-2018 г. на територията на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД беше изградена и пусната в експлоатация Модулна пречиствателна станция за битовво-фекални отпадъчни води като допълнителна мярка за възстановяване и опазване на водните ресурси. Пречиствателната станция постигна предназначението си и осигурява необходимо качество на пречистване.

От месец юли 2020 г. пречистените отпадъчни води от Модулната станция се пренасочиха в производствения цикъл и се управляват в затворен кръг като заустването в околната среда е преустановено. С тази своя инициатива и реализирано намерение дружеството в Челопеч осигури около 6% намаление на общото потребление на свежа вода в производството, като същевременно преустанови заустването в околната среда на около 40 000 м3/година, което е една добра стъпка в опазването на околната среда и оптимизацията на употребата на природни ресурси.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0