Цените растат, а Кърджали се срина на последното място по.. средна брутна месечна заплата

24rodopi.bg/Регион/Икономика На фона на голямата инфлация Кърджали се срина на последното място в страната по…средна брутна месечна заплата. По

24rodopi.bg/Регион/Икономика

На фона на голямата инфлация Кърджали се срина на последното място в страната по…средна брутна месечна заплата.

По последни данни на Националния статистически институт за областта тя е едва 1 022 лева.

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за областта намалява с 15.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 385 лв., а за частния – 930 лева.

През първото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали намалява с 10.5% в сравнение със същия период на предходната година.

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2022 г. област Кърджали е на 28-мо място (последно) по показател средна брутна работна заплата.

Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 218 лв., София – 1 470 лева и Варна – 1 428 лева.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на март 2022 г. намаляват с 0.6 хил., или с 2.0% спрямо края на декември 2021 г., като достигат 30.9 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор бележат намаление с 0.6% (до 9.4 хиляди), а в частния сектор – с 2.6% и достигат до 21.5 хиляди.

В края на март 2022 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 2.7%. В сравнение с края на март 2021 г. наетите в обществения сектор нарастват с 2.1% (или с 0.2 хил.), докато в частния сектор намаляват с 4.7% (или с 1.1 хил.).

COMMENTS

WORDPRESS: 0