Бюджетът на Крумовград – 46 431 491 лева! Ремонт на пътища, изграждане на басейн, „инжекция“ за болницата и футбола

Бюджетът на Крумовград – 46 431 491 лева! Ремонт на пътища, изграждане на басейн, „инжекция“ за болницата и футбола

24rodopi.bg/Регион 46 431 491 лева е Бюджет 2022 в Крумовград. Той бе приет на поредното заседание на Общинския съвет. Средствата за финансиране

24rodopi.bg/Регион

46 431 491 лева е Бюджет 2022 в Крумовград. Той бе приет на поредното заседание на Общинския съвет.

Средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са в размер на 17 165 000 лв., което представлява 37% от общия бюджет на общината и с тях се финансират разходите за образование, здравеопазване, социални дейности и общинска администрация. Разходите за местни дейности възлизат на 29 166 500 лв., в т.ч. 17 786 693 лв. за капиталови разходи.

Приоритет в инвестиционната програма на община Крумовград за 2022 година са изграждане и рехабилитация на общински пътища и улици, както и водоснабдяване на населени места. По-големите обекти, заложени в бюджета, са пътищата Аврен-Егрек, за Рогач, за Луличка, за Сливарка, за Гулийка, за Чернооки и за Долна Кула, на обща стойност 8 500 000 лв.

Продължава изграждането на улиците в Крумовград покрай дигата на р.Крумовица, улицата зад джамията, улиците в кв.Запад, на приблизителна стойност 1 400 000 лв. По населените места са предвидени средства в размер на 1 640 000 лв. за асфалтиране на пътища и улици.

На територията на община Крумовград има 80 населени места, разпръснати в 403 махали и въпреки демографския срив, община Крумовград осигурява средства за жизнено важни нужди, като водоснабдяване в селата Багрилци и Чал, а  по стопански начин осигурява допълнително водоснабдяване в много други населени места, като примерно като с.Красино.

В изпълнение на Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване на детски градини Община Крумовград има спечелен проект „Изграждане на детска градина с.Подрумче“ на обща стойност 1 702 200 лв. Изготвен е проектът, проведена е процедура за избор на изпълнител и се очаква стартиране на строителството. Довършва се внедряването на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ в с. Гулийка с пристройка на обща стойност 331 000 лв.

След като през 2021 година завърши изграждането на футболно и волейболно игрище, игрище за бадминтон, зона за креативни и образователни игри в прилежащия двор на сградата на СУ „Васил Левски“ – начален етап и изцяло обновения двор на гимназиалния етап на училището,  продължава изграждането на спортна и детска площадка в с.Вранско.

По Програмата за развитие на селските райони ще се обнови съществуваща сграда за култура в с.Токачка и ще се изгради зона за отдих в с.Полковник Желязово.

Бяха разпределени и средствата, предоставени по Меморандума за разбирателство, подписан между община Крумовград и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“. За МБАЛ „Живот+“ ЕООД бяха осигурени 500 000 лв., в т.ч. за финансово оздравяване на лечебното заведение и за допълнителни възнаграждения на работещите лекари в болницата и за ремонти и оборудвания.

За инвестиции в засегнатите населени места около „Ада тепе“-с.Звънарка, с. Овчари, с.Скалак, с.Сърнак, с.Лимец, с.Къклица, с.Малко Каменяне, с.Дъждовник, с.Луличка, с.Едрино, са осигурени средства за асфалтиране и изграждане на улици. Изготвен е проект за изграждане на обществен басейн и след издаване разрешение за строеж ще стартира строителството му на приблизителна стойност 1 200 000 лв. – частично осигурени от годишното дарение.

По настояване на общински съветници са заделени средства за доставка и монтаж на станция за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, модулна сцена, средства за оборудване на изградената вече хижа „Свежест“ и средства за полагане  началото на традиционна среща на крумовградчани отблизо и далеч.

Осигурени  са средства в размер на 250 000 лв. за функционирането на Футболен клуб Крумовград.

По годишния рамков договор ДПМК Крумовград декларира, че осигурява материално дарение за изграждането на археологическа музейна сбирка „Ада тепе“.

Със стартирането на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ по Закона за социалните услуги, извън обхвата останаха лица и деца с увреждания без чужда помощ, които също се нуждаят от подкрепа и непрекъснато обгрижване. Бяха осигурени средства за назначаване на 10 лични асистенти, които ще обгрижват 20 потребители.

COMMENTS

WORDPRESS: 0