Анализът след проучване: Термални води в Ардино – едва ли, но има шанс за минерални

24rodopi.bg/Регион Потенциалът за откриване на термални води с висока температура на територията на община Ардино е незначителен. Не така обаче стои

24rodopi.bg/Регион

Потенциалът за откриване на термални води с висока температура на територията на община Ардино е незначителен. Не така обаче стои въпросът с разкриването  на минерални води, които могат да представляват стопански интерес, като ресурс за балнеологични и рекреационни цели и бутилиране на „натурална минерална вода“, както и откриване на питейни води с добри качества.

Това е обобщеният анализ на проф. д-р инж. Павел Пенчев, който представи доклад за хидрогеоложките проучвания на подземни води в Ардино пред Общинския съвет в града.

Обследваните водопунктове са шахтата на стария рудник „Ардино”, некаптираният естествен извор  в землището на село Кроячево, чешмата по Лъджа дере, каптираният извор  към  Помпена станция  Ардино-1 и изходът от дренажната галерия на стария и отдавна ликвидиран рудник „Любовна чешма”. 

„Пъстрият геоложки строеж и активна тектонска обработка на геоложките формации в региона е предпоставка за формирането на разнообразни по състав подземни води с дълбока циркулация, привързани към регионалните тектонски нарушения. Релефът и климатът също са благоприятен фактор за това“, каза още проф. д-р инж. Павел Пенчев. Следващата стъпка, която община Ардино трябва да предприеме, е да внесе документация за извършване на хидрогеоложко проучване с дълбок сондаж в Басейнова дирекция „ИБР“ в Пловдив.

Необходимите средства за хидрогеоложкото проучване могат да бъдат осигурени по различни национални и европейски програми. Проучването може да се реализира в рамките от 6 до  9 месеца.

От свое име и от името на Общинския съвет, кметът на община Ардино инж. Изет Шабан изказа искрените си благодарности на проф. д-р. инж. Пенчев за извършените проучвания и оценки, както и за добрата съвместна работа. Той отбеляза, че община Ардино има голяма нужда от качествени минерални и питейни води, които да се ползват от населението и да развият потенциала  на общината, като туристическа дестинация.

Гюнер ШЮКРИ, Ардино

COMMENTS

WORDPRESS: 0