Айдън Осман: „Топъл обяд“ продължава, кметовете с особено внимание към уязвимите групи!

Айдън Осман: „Топъл обяд“ продължава, кметовете с особено внимание към уязвимите групи!

24rodopi.bg/Регион Преди началото на зимния сезон кметът на Община Черноочене Айдън Осман, заедно със своя екип, проведе работна среща с кметовете и

24rodopi.bg/Регион

Преди началото на зимния сезон кметът на Община Черноочене Айдън Осман, заедно със своя екип, проведе работна среща с кметовете и кметските наместници на населени места. Той ги запозна с подготвяният от Община Черноочене проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд“.

При одобрение проектът ще се реализира на територията на цялата община от 1 януари 2023 г. до 30 септември 2025 г.

Кметът на Общината уточни, че допустими целеви групи по процедурата с лица и семейства без или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, както и лица, обект на социално подпомагане. В целевата група попадат и хора с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; така също и скитащи, бездомни лица и др.

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще се определя от Дирекция „Социално подпомагане“. Заявления от кандидат-потребители се приемат в Информационния център на община Черноочене и в кметствата по населените места.

„Отнасяйте се с особено внимание към уязвимите групи от обществото“, каза кметът на Община Черноочене. Той подчерта, че социалната функция на общините с малки населени места с всяка измината година ще става по-жизненоважна.

Срещата бе не само информативна, но целеше кметовете на населени места да поемат своята отговорност не само като разрешаване на належащи проблеми по селата, но и за изпълняване на приходната част в общинския бюджет.

Заседанието на общинското ръководство с кметовете на населени места протече в изключително конструктивен диалог.

Исмет ИСМАИЛ, Черноочене

COMMENTS

WORDPRESS: 0