Айдън Осман: Ще дофинансираме училищата!

Айдън Осман: Ще дофинансираме училищата!

24rodopi.bg/Регион Въпреки предизвикателствата на естествените демографски процеси, които поставят пред образованието в малките населени места, Общин

24rodopi.bg/Регион

Въпреки предизвикателствата на естествените демографски процеси, които поставят пред образованието в малките населени места, Община Черноочене до краен предел ще продължава да дофинансира от общинския бюджет издръжката на слетите и маломерни паралелки по училищата.

Това увери съветниците на проведеното поредно редовно заседание на Общински съвет – Черноочене, кметът на Общината Айдън Осман. Той изтъкна, че един от основните приоритети на общинската управа е подобряване условията, в които се осъществява учебно-възпитателния процес и опазване на училищната мрежа.

Общинският съвет в Черноочене прие училищната мрежа и предложи на Министерството на образованието и науката да утвърди списъка със защитени и средищни училища в общината за предстоящата учебна 2022/2023 година.

Председателят на Общински съвет – Черноочене Бедрие Газиюмер подложи на гласуване проекто-дневния ред от 9 основни и 5 допълнителни точки.

За защитени учебни заведения са предложени да бъдат обявени основните училища в Паничково, Габрово и Лясково, а като средищни в Паничково, Габрово и Средно училище „Христо Смирненски” в общинския център.

За защитени детски градини се предлагат тези в Житница, Габрово и Лясково, а като средищни в Черноочене, Комунига, Габрово и Житница.

Общинският съвет даде съгласието си да се проведе процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от Общинската, Областната и републиканската транспортни схеми по утвърдени маршрутни разписания.

Исмет ИСМАИЛ, Черноочене

COMMENTS

WORDPRESS: 0