950 мъже и 2 485 жени в Кърджалийско не могат да четат и пишат

24rodopi.bg/Темата+ 950 мъже и 2 485 жени в Кърджалийско не знаят да четат и пишат, сочат официалните данни. Както вече 24rodopi.com писа, неграмотн

24rodopi.bg/Темата+

950 мъже и 2 485 жени в Кърджалийско не знаят да четат и пишат, сочат официалните данни.

Както вече 24rodopi.com писа, неграмотното население в област Кърджали през 2021 година е 2.6%, а по-висок е относителният дял на неграмотните само в област Сливен (5.0%), в област Ямбол също е 2.6%. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) от преброяването през 2021 година.

Делът на неграмотното население по общини е най-нисък в община Ардино (1.7%), по нисък от средния за областта – в общините Кърджали (2.2%), Кирково (2.3%) и Джебел (2.4%). Най-висок е този дял в община Черноочене 4.5%, посочват от Териториалното статистическо бюро.

Делът на неграмотното население в област Кърджали е по-висок в селата 3.6% (при 2.3% за страната) отколкото в градовете 1.2% (при 0.9% за страната). Към 7 септември 2021 г. броят на неграмотното население на 9 и повече навършени години в област  Кърджали е 3 435, от които 950 са мъже, а 2 485 – жени. Спрямо 2011 г. делът на неграмотните в област Кърджали намалява с 4.8 процентни пункта.

Наблюдението на най-високата завършена степен на образование започва от преброяването, проведено през 1934 година. За целия период до 2021 г. образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява, следвайки ясно изразена тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование и намаляване на броя на хората с основно и по- ниско образование.

Този процес в област Кърджали се извършва доста по-бавно и като краен резултат имаме относително по-неблагоприятна образователна структура, в равнение с другите области в страната.

Към 7 септември 2021 г. броят на лицата с висше образование в област Кърджали е 18 668. Те съставляват 14.0% от населението на възраст 7 и повече години. Това е най-ниският относителен дял на висшистите спрямо другите области на страната.

Сравнението по общини показва още по-неблагоприятни резултати за всички общини на областта, с изключение на община Кърджали, където относителният дял на лицата с висше образование е 20.0%, но пак е по-нисък от средния за страната.

В сравнение с предходното преброяване относителният дял на лицата с висше образование се увеличава с 3.7 процентни пункта. Увеличава се и разликата между завършилите висше образование по пол. Относителният дял на жените с висше образование достига 16.8%, а на мъжете – 11.1%, като в сравнение с 2011 г. се увеличава съответно с 4.1 и 3.1 процентни пункта.

Значителни са различията и в образователната структура на лицата по местоживеене. Докато относителният дял на лицата с висше образование в градовете на областта е 25.2%, то в селата е 6.1%, или четири пъти по-малко.

Макар и да намалява делът на хората с ниско образование, в област Кърджали той е много висок. Делът на лицата с начално и по-ниско образование в област Кърджали е 14.6%. По-висок е само в област Сливен (20.5%). За сравнение стойностите на показателя за водещите области са: Габрово (7.5%), Перник (8.1%) и София (столица) (8.2%).

COMMENTS

WORDPRESS: 0