8 юни: Смъртта на Пророка Мухаммед и… Наследството – пълният с научни чудеса и знамения Свещен Коран

8 юни: Смъртта на Пророка Мухаммед и… Наследството – пълният с научни чудеса и знамения Свещен Коран

На днешната дата преди 1388 години ( 8 юни 632г. ) настъпва смъртта на пророка Мухаммед (Мир нему). Значимостта на неговия живот за

На днешната дата преди 1388 години ( 8 юни 632г. ) настъпва смъртта на пророка Мухаммед (Мир нему). Значимостта на неговия живот за човечеството мюсюлманите определят, цитирайки прословутия Хадиси-Кудс (Слова на Всевишния Аллах, отправени към Пророка), който гласи:
„Ако не бях създал теб, не бих създал вселената.“
Освен това, едно от най-популярните прозвища на пророка Мухаммед (Мир нему) е Хабибуллах, което значи Любимецът на Аллах
Според Исляма Мухаммед (Мир нему) е последният пророк, изпратен да утвърди монотеистичните религии, проповядвани преди него от пророците Адам, Авраам (Ибрахим), Мойсей (Муса) и Исус (Иса) и други пророци. Считан е за последния пророк на Аллах, а мисията на всеки от тях е да посредничи между Бог и хората за разпространение на словата на Всевишния чрез свещените книги – Тора (Теврат), Псалми (Зебур), Евангелие (Инджил) и Свещения Коран.

Без съмнение едно от най-големите чудеса на Мухаммед (Мир нему) е Свещеният Коран, първите аяти на който той получава в една пещера в Мека от архангел Джебраил ( Гавраил), когато е на около 40- годишна възраст ( през 610 година от новата ера) през свещената нощ Кадр (която е по-добра от 1000 месеца по описанието на самия Коран) на месец Рамадан.
Макар че Мухаммед (Мир нему) е неграмотен откъм четмо и писмо, той оставя в наследство една книга, пълна с напътствия, исторически сведения и с научни факти от различни сфери – астрономия, ембриология, геология и други, което само по себе си е едно чудо. Нека да цитирам тук един пример.
В Свещения Коран, в Сура „Ал-Касас“, аят 38 пише: „И рече Фараонът:“ О, знатни, аз не знам да имате друг бог освен мен. И ми разпали (пещ) за (тухли от) глина, о, Хаман, и ми по строй кула, дано зърна бога на Муса! Ала аз го мисля за лъжец“.

Дали в Древен Египет е живяла влиятелна личност с това име?


Всеизвестно е, че в Древен Египет се е използвало йероглифското писмо. Йероглифите са се използвали за „официално“ писане – на документи, история, науки.
Залезът на йероглифното писмо настъпва при византийския император Константин Велики, който през 313 г. налага християнството като

официална религия в рамките на Римската империя, в чиито граници по това време е и Египет. Храмовете на древните египетски божества са затворени. Загубват се центровете, в които се преписват и четат древните текстове и това води до загубата на самото умение да се разчитат йероглифите.
За дълги години човечеството ще бъде лишено от способността да чете древноегипетските текстове. Чак до намирането на Розетския камък – плоча, съдържаща един и същи текст, написан с йероглифи, с йератическо писмо и на древногръцки. Розетският камък е намерен през юли 1799 година от френски войник на име Пиер-Франсоа Бушар при разкопките на древната крепост Ал-Рашид на около 7 километра от малкия град Розета край Нил по време на Египетската кампания на Наполеон. Върху тази древна плоча са изписани три версии на указ, издаден в Мемфис през 196 г. пр.н.е. по време на управлението на Птолемеите. Горният и средният текст са написани на древноегипетски език, използвайки съответно йероглифи и демотическа писменост, докато долният текст е на старогръцки език. Тъй като указът съдържа минимални разлики между трите версии, Розетският камък се оказва ключът за разшифроването на египетски йероглифи.
И все пак това отнема цели 23 години. Дотогава учените във Франция, Англия и Германия ще вървят по грешната насока да приемат йероглифите за нищо повече от идеограми – т.е. картинки без фонетично значение.
Първоначало се е мислило, че всеки символ представлявал идея, а не звук. Чак през 1822 г. Жан-Франсоа Шамполион пръв дешифрира някои от йероглифите – той се справя със задачата с помощта на името „Птолемей“, което е четимо на гръцки и ясно различимо на йероглифния текст, понеже е оградено в „картуш“ . Картуш в египтологията се нарича овалът, който огражда името на фараона при изписването му. Шамполион доказва, че йероглифите са много повече от картинки на понятия, които се обозначават чрез тях – а именно че те представят и звуци.
След разчитане на йероглифите много от тайните на древноегипетските писмени паметници са разгадани от египтолозите.
В своя труд „Египетски надписи от музея Хоф във Виена“, публикуван през 1906 година, германският египтолог и професор в Кьонигсбергския университет Валтер Врежински (1880-1936) твърди, че в древноегипетския паметник, който е проучвал, се споменава за близостта на личност на име Хаман с Фараона. ( „Aegyptische inschriften aus dem K. K Hofmuseum in Wien“, Walter Wreszinski, 1906).
В друг труд „Личните имена в Древен Египет, том 1: Списък на имената.“, известният германски египтолог проф. Херман Ранке пише, че ръководител на строителните работници в каменните обекти е бил мъж на име Хаман. (Die Ägyptischen Personennamen, Bd. 1: Verzeichnis der Namen. Glückstadt: J.J. Augustin, 1935. Hermann Ranke).

Заключение:
Възможно ли е при това положение Свещеният Коран да е плод на човешко творение?
В самата свещена книга се казва: „Или казват [за Мухаммад]: “Той го е измислил.” Кажи: “Донесете една сура подобна на неговите и призовете когото можете освен Аллах, ако говорите истината!- ”Сура „Юнус“, 37-38.
„Или искат да кажат: “Сам си го е съчинил!” Не, те не вярват. Нека донесат слово, подобно на него, ако казват истината!” ”Ат-Тур“,  33-34.

Ерхан Алемдар

Илюстрации към темата:
Розетския камък, който се пази в Британския музей;
Египетските пирамиди в строеж;
Йероглифи

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0