7 школа и детски градини в Черноочене със статут „Защитени“

7 школа и детски градини в Черноочене със статут „Защитени“

Общинският съвет в Черноочене предложи на Министерството на образованието и науката да утвърди списъка със защитени и средищни учил

Общинският съвет в Черноочене предложи на Министерството на образованието и науката да утвърди списъка със защитени и средищни училища в общината за настоящата учебна 2020/2021 година.
За защитени учебни заведения са предложени основните школа в Паничково, Габрово, Лясково и Комунига, а като средищни в Паничково, Габрово и Средно училище „Христо Смирненски” в общинския център.
За защитени детски градини се предлагат тези в Житница, Габрово и Лясково, а като средищни в Черноочене, Комунига, Габрово и Житница.
Кметът Айдън Осман допълни, че усилията на администрацията са за подобряване на инфраструктурата, сградния фонд и материалната база на детските градини и училищата. Той увери, че въпреки предизвикателствата на естествените демографски процеси пред образованието в малките населени места, община Черноочене ще продължава да дофинансира от общинския бюджет издръжката на слетите и маломерни паралелки по училищата. „Образованието открай време е основен приоритет и ще остане такъв и в бъдеще“, подчерта Айдън Осман.
Председателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер направи отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии за периода от началото на мандата до края на месец юни тази година.
Съветниците допълниха и обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост  – парцели за продажба, имоти за отдаване под наем на маломерни земеделски земи.
Кметът на Община Черноочене Айдън Осман направи отчет за изпълнението на бюджета за 2019 година. Като допълни, че той е бил един от най-добрите бюджети през годините от гледна по отношение размера на изпълнението на приходите. Даде и информация за състоянието му за първото полугодие на настоящата година.
Съветниците приеха на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост.
Исмет ИСМАИЛ
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0