7 защитени школа и забавачници и дофинансиране на слетите паралелки в община Черноочене

7 защитени школа и забавачници и дофинансиране на слетите паралелки в община Черноочене

Общинският съвет в Черноочене прие училищната мрежа и предложи на Министерството на образованието и науката да утвърди списъка със защитени и средищни

Общинският съвет в Черноочене прие училищната мрежа и предложи на Министерството на образованието и науката да утвърди списъка със защитени и средищни училища в общината за настоящата учебна 2021/2022 година. Това е най-важното от решенията, гласуване на заседанието на разпоредителния орган. 17 основни и 2 допълнителни точки предложи председателят Бедрие Газиюмер, като самата тя направи отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии за първото полугодие на 2021-ва година.

За защитени учебни заведения са предложени да бъдат обявени основните училища в Паничково, Габрово, Лясково и Комунига, а като средищни – в Паничково, Габрово и Средно училище „Христо Смирненски” в общинския център.

За защитени детски градини се предлагат тези в Житница, Габрово и Лясково, а като средищни в Черноочене, Комунига, Габрово и Житница.

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман изтъкна, че един от основните приоритети на общинската управа е подобряване условията, в които се осъществява учебно-възпитателния процес и опазване на училищната мрежа. Той увери, че въпреки предизвикателствата на естествените демографски процеси, които поставят пред изпитание образованието в малките населени места, Община Черноочене ще продължава да дофинансира от местния бюджет издръжката на слетите и маломерни паралелки по училищата.

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман направи отчет за изпълнението на бюджета за 2020 година и го определи като много добър от гледна точка на изпълнение.

По време на заседанието съветниците допълниха и обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост – парцели за продажба, имоти за отдаване под наем на маломерни земеделски земи.

Исмет Исмаил, Черноочене

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0