7-годишен план за развитие в Община Момчилград, чакат се мнения и предложения

7-годишен план за развитие в Община Момчилград, чакат се мнения и предложения

План за интегрирано развитие на община Момчилград ще бъде подготвен за нов седемгодишен период - до 2027-а. В стратегическия докуме

План за интегрирано развитие на община Момчилград ще бъде подготвен за нов седемгодишен период – до 2027-а. В стратегическия документ ще бъде направен анализ на местната икономика с актуални данни като бъдат очертани основни тенденции в развитието. Ще бъде направена и прогноза за свързаност и достъпност на територията на общината с оценка за изградената вече техническа инфраструктура, пътна, водоснабдителна, телекомуникационна мрежа, енергийна мрежа, съобщиха от пресцентъра на Общинската администрация.
В плана ще бъдат анализирани и селищната мрежа и жилищният сектор, здравните, образователни и социални услуги, както и демографските параметри в общината – структура на населението, коефициент на икономическа активност, заетост.
Община Момчилград разчита на мнението на жителите, чието участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. За целта ще бъде използвана анкета, която може да бъде попълнена от всеки желаещ.
„Това може да стане чрез попълване на настоящата анкета и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с вас в края на анкетата“, посочват от Общината.
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0