658 лица от област Кърджали са се лекували в СПА-центрове по програмата за рехабилитация на НОИ

24rodopi.bg/Регион На 28 март започна изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2023 г., като са подписани договорите с 23 юридич

24rodopi.bg/Регион

На 28 март започна изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2023 г., като са подписани договорите с 23 юридически лица за общо 52 заведения, изпълнители на програмата, съобщават от Националния осигурителен институт (НОИ).
Програмата за едно лице е с продължителност 10 дни, като цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 8.00 лв. за всеки ден от престоя се поема от средствата на ДОО. Всяко лице, за сметка на бюджета на ДОО, има право да ползва само за едно заболяване до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно.

По данни на териториалното поделение на НОИ в Кърджали, през 2022 г. от 7-те кърджалийски общини по програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ са се лекували общо 658 лица. Изплатените средства възлизат на 363 145 лева.

Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията.
Право на паричната помощ имат и лицата, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното им решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.
Друга група правоимащи лица са тези, които получават пенсия за инвалидност и не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, т.е. 62 години за жените и 64 години и 6 месеца за мъжете и срокът на инвалидността им в експертното решение на териториалната експертна лекарска комисия не е изтекъл.

COMMENTS

WORDPRESS: 0