600 млн. лева в Плана за развитие на Кърджали до 2027-ма

600 млн. лева в Плана за развитие на Кърджали до 2027-ма

24rodopi.bg/Общество Икономически растеж чрез развитие на малкия и големия бизнес, ускорено развитие на туризма във всичките му форми като се използв

24rodopi.bg/Общество

Икономически растеж чрез развитие на малкия и големия бизнес, ускорено развитие на туризма във всичките му форми като се използват природните и историческите дадености на общината.

Основните приоритети в „Плана за интегрирано развитие на община Кърджали 2021-2027 г.”, очертани по време на обществено обсъждане, което се проведе  в залата на Бизнесинкубатора в Кърджали. То бе последното преди да бъде внесен за гласуване на заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 28 юли.

Проектът е разработен от екип начело с професор Николай Щерев от УНСС, който го представи пред аудиторията в залата на Бизнесинкубатора. Той определи Плана като изключително важен документ, на базата на който е заложено развитието на община Кърджали през следващите години. От думите му стана ясно, че над 600 000 000 лева е индикативната стойност на финансовата му рамка, на базата на които ще бъдат разработени и реализирани  проекти във всички сфери – икономика, култура, туризъм, спорт, административно обслужване, дигитализация и др.  

Общественото обсъждане откри кметът на Кърджали д-р инж. Хасан Азис, който в последствие направи и конкретни предложения, които ще залегнат в Плана за интегрирано развитие на община Кърджали 2021-2027 година. Сред тях са по-ясно очертаване на зоните за икономическо развитие в Кърджали, решаване на въпроса с чапловата колония и прелетните птици в центъра на града, повишаване на нивото на квалификация и образование чрез разкриване на университетски центрове в Кърджали, градът да стане привлекателен център за децата и техен приятел чрез реализиране на проекти като въжения парк в парк „Простор”, скейпарка в Градската градина.

Друг приоритет е свързан с инфраструктурата в общината и облагородяването на населените места – рехабилитация на улици, пътища, озеленяване, нови паркове, велоалеи, инвестиции във В и К и енергопреносните системи, газоразпределителната система и т.н.

 

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0