5 583 безработни средно на месец, най-много без препитание – в Ардино

5 583 безработни средно на месец, най-много без препитание – в Ардино

5 583 е бил средномесечният брой на безработните в област Кърджали в периода януари-март. Равнището на безработица е 9,2 на сто, к

5 583 е бил средномесечният брой на безработните в област Кърджали в периода януари-март. Равнището на безработица е 9,2 на сто, като тя е намаляла с 0,2% спрямо същия период на миналата година, отчетоха от Бюрото по труда.

През месец март в област Кърджали на работа са постъпили 629 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 455 души, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 156 лица.

В третия месец на годината в бюрата по труда са заявени общо 502 свободни работни места, равнището на безработица пък е 9,1% при 6,5% за страната.

Към края на март броят на регистрираните безработни лица е 5 514, като спрямо предходния месец е отчетено намаление от 172 души, а в сравнение с м. март 2020г. регистрираните безработни са с 241 по-малко.

С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали – 5,6%, а с най-високо – община Ардино – 19,4%.

Област Кърджали се нарежда на 18-та позиция по този показател.

Новорегистрираните безработни през месеца са 709 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 33,6% /238 бр./, 22,7% са регистрираните от сектор „Индустрия” /161 бр./, от Аграрния сектор – 2,3% /16 бр./. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 294 – 41,4%.

24rodopi.com

 

 

 

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0