46 пожара през юли! Огнеборците: Обстановката е много опасна!

46 пожара през юли! Огнеборците: Обстановката е много опасна!

Във връзка с настъпилото засушаване и трайно повишаване на температурите, пожарната обстановка на територията на област Кърджали повиши нивото си знач

Във връзка с настъпилото засушаване и трайно повишаване на температурите, пожарната обстановка на територията на област Кърджали повиши нивото си значително. От началото на месец юли на територията на областта са възникнали 46 пожара. Унищожени са 3 жилищни сгради, 20 броя черна и бяла техника, 4 селскостопански и помощни постройки, 1 лек автомобил, 7 пчелни кошера, 25 куб. м дървен материал, повече от 450 дка площи с горска постеля, треви и храсти, отчитат от Областната дирекция на МВР.

При 80 процента от възникналите пожари причината е „небрежност при боравене с открит огън“ в различните и форми – палене на огън за изгаряне на растителни остатъци, за почистване на селскостопански и вилни имоти, за изгаряне на отпадъци и приготвяне на зимнина, както и изхвърляне на незагасени клечки кибрит и фасове в горима среда.

Отправяме апел към всички жители и гости на областта за спазване на правилата за пожарна безопасност на открито и недопускане на пожари през пожароопасния летен сезон:

-Не изхвърляйте незагасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда.

-Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите и селскостопанските имоти, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.

-Не палете огън в гората освен на специално обезопасените и обозначени за това места. Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки – /предварително/ от гума или /на място/от зелени клони, с които да действате в случай на пожар.

-Не  изхвърляйте стъклени бутилки на открито – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

-Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър, който може да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция.

-Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне.

-Паленето на стърнища е забранено със закон.

-Паленето на огън за приготвяне на зимнина да се извършва на безопасно разстояние от жилищни сгради, помощни постройки, горими огради, МПС и сухи треви и храсти, като огънят не трябва да се оставя без наблюдение и след ползване да се загаси с вода и/или пръст. Осигурете наблюдение на мястото поне 1 час след погасяване на огъня.

-Не палете огън при никакъв повод, когато са обявени кодове за опасност от високи температури и екстремални нива на индекса на пожароопасност.

При възникване на пожар:

-Необходимо е бързо да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.

-При опасност от усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път да напуснете района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци. След като избегнете първоначалната опасност, незабавно съобщете за пожара на тел. 112.

-Ако запалването е в начална фаза, може да потушите пожара с пръст, пясък и тупалки от зелени клони.

-Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.

24rodopi.com

 

 

 

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0