45 срещи, десетки мнения и 11 983 213 лева бюджет на Ардино

45 срещи, десетки мнения и 11 983 213 лева бюджет на Ардино

Общинският съвет в Ардино прие бюджета на общината за 2020 година. Той е в размер на 11 983 213 лева. От тях 6 187 039 лева са за д

Общинският съвет в Ардино прие бюджета на общината за 2020 година. Той е в размер на 11 983 213 лева. От тях 6 187 039 лева са за делегирани от държавата дейности, а останалите 5 796 174 лева са за местни дейности. От 27-те общински съветници, 22-ма дадоха положителен глас за бюджета, a 5-ма бяха против.
Тази година общината ще изпълнява доста амбициозна инвестиционна програма.
Програмата за капиталови разходи е в размер на 3 016 093 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 1 340 900 лв. и е увеличена  почти със 150 хиляди лв. спрямо 2019 година.
„Бюджет 2020 е реалистичен и балансиран. Той отговаря на изискванията, нуждите и потребностите на населените места и на хората, живеещи по тези места. Съставен е след 45 проведени срещи във всички населени места на територията на общината и институции.В него има средства и за социална политика, и за насърчаване на малкия и среден бизнес, и за здравеопазване и за образование. Заложени са и средства за благоустройство, водоснабдяване и канализация“, подчерта кметът на общината инж. Изет Шабан, вносител на предложението. Той подчерта, че това е само една малка част от пътя им към реализиране на политиките, които са обещали на хората по време на предизборната кампания. „Виждам всички тези политики в този бюджет. Опозицията винаги ще търси „кусури“, но този подход няма да бъде полезен, нито на нас, нито на тях. Конструктивният път винаги е бил полезен. Държа да сме конструктивни!“, заяви кметът инж. Изет Шабан.
„Да оставим популизма, партийните пристрастия и да подкрепим един истински и възможен бюджет за община Ардино“, призова председателят на Oбщинския съвет Сезгин Байрям.
Предвидената сума, заложена в бюджета за образование, е в размер на 3 955 328 лв., от които 320 000 лв. от собствени приходи на общината. Заделените средства за социално осигуряване и грижи са 650 282 лева, а за здравеопазване  80 859 лв. И тази година от собствените приходи на общината се предвидени 100 000 лв. за издръжка на местната болница. Държавната издръжка за читалищна дейност е 292 320 лв. 34 хиляди лева ще бъдат отпуснати на спортните клубове.
В дневния ред на първата за тази година сесия на Общинския съвет бяха включени 17 докладни записки. Съветниците одобриха Програма за управление на община Ардино за мандат 2019-2023 г. Те единодушно приеха и отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018 година. Приет бе и Общинският план за младежта за 2020 година, както и Програма и Календар за развитието на физическото възпитание и спорта през тази година.
Гюнер ШЮКРИ
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0