4 дни преди крайния срок: Близо 2 000 декларираха и платиха данъците си

24rodopi.bg/Регион Остават 4 дни на едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, да подадат годишните си декларации и д

24rodopi.bg/Регион

Остават 4 дни на едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, да подадат годишните си декларации и да платят дължимия данък. Близо 2000 задължени лица декларираха и внесоха данъците си преди изтичането на крайния срок – 30 юни, съобщиха от офиса на НАП в Кърджали. 

До края на юни самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

От НАП напомнят, че 30 юни е последният ден за деклариране и плащане на корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби.

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи се извършват онлайн чрез Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да получите от сайта на НАП – www.nra.bg или на телефони: 0700 18 700; +359 2 9859 6801 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0