4-те секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на РИК паднаха в съда, Община Кърджали иска да са 9

4-те секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на РИК паднаха в съда, Община Кърджали иска да са 9

Административният съд в Кърджали отмени решение на Районната избирателна комисия, с което бяха определени 4 избирателни секции за гласу

Административният съд в Кърджали отмени решение на Районната избирателна комисия, с което бяха определени 4 избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Кърджали. Връща делото като преписка на Районна избирателна комисия – Кърджали за незабавно определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии, при спазване на дадените в мотивите на решението указания по прилагане на закона. Обявява нищожността на Решение № 93 – НС от 20.03.2021 г на Районна избирателна комисия – Кърджали.

Осъжда Централна избирателна комисия София да заплати на Община Кърджали юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. Решението е окончателно.

Община Кърджали поиска образуване на 9 подвижни СИК за избирателите с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват.

Към 19.03.2021г. са подадени 215 заявления от хора с увреждания.

РИК отхвърли искането на община Кърджали  и реши да сформира 4 подвижни СИК. Община Кърджали обжалва решението на РИК-Кърджали  пред Централна избирателна комисия/ЦИК/ИК, която върна решението на РИК  за преразглеждане и решаване от Административния съд-Кърджали.

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0