31 души работят в „Ученическо хранене“, заплатата на управителя Дурмуш е 1 950 лева

31 души работят в „Ученическо хранене“, заплатата на управителя Дурмуш е 1 950 лева

24rodopi.bg/Кърджали 31 души работят в кърджалийското „Ученическо хранене“. Средната работна заплата на едно лице от персонала през 2021 г. по трудов

24rodopi.bg/Кърджали

31 души работят в кърджалийското „Ученическо хранене“. Средната работна заплата на едно лице от персонала през 2021 г. по трудово правоотношение е 795 лв., при 698 лв. за 2020 г. Средномесечното възнаграждение на управителя Аднан Дурмуш през 2021 г. е 1950 лв., при 1830 лв. за 2020 г.

Това е отбелязано в годишния отчет на дружеството, което е със 100 процента общинско участие.

“Ученическо хранене” ЕООД приключва 2021 година с нетна печалба в размер на 5 хиляди лева, при отчетена за 2020 г. нетна загуба – 73 хил. лв.

През 2021 г. дружеството реализира нетни приходи за издръжка в размер на 898 хил. лв., при отчетени 438 хил. лв. за 2020 г., което е със 105 % повече.

Общите разходи на дружеството за 2021 г. са в размер на 892 хил. лева, в т. ч. 533 хил. лв. балансова стойност на продадените стоки. Разходите за възнаграждения и осигуровки възлизат на 275 хил. лв.

Анализът на структурата на разходите показва, че размерът на разходите за възнаграждения и осигуровки представлява 76,03 % от разходите за издръжка на дружеството, пише в отчета.

“Ученическо хранене“ ЕООД приключва 2021 г. със задължения в размер на 164 хил. лв., от които към доставчиците – 121 хил. лв.; към персонала – 18 хил. лв.; към осигурителни предприятия – 8 хил. лв.,данъчни задължения – 3 хил.лв. и гаранции за обществена поръчка – 14 хил. лв.

Направените инвестиции в дружеството през 2021 г. са в размер на 6 хил. лв., изразходвани за ново технологично оборудване (фризери, хладилници, кухненски инвентар, работно облекло и др.). С цел подобряване условията на хранене и работа в ученическите столове са извършени ремонтни дейности на столовата база на СУ ”Владимир Димитров-Майстора”, ОУ ”Св.Климент Охридски”, ОУ ”Васил Левски”, СУ ”Йордан Йовков”, всички учебни заведения са в областния град.

COMMENTS

WORDPRESS: 0