3 085 000 лева в хазната на Кърджали след 72 сделки с общински имоти

3 085 000 лева в хазната на Кърджали след 72 сделки с общински имоти

72 сделки с общинско имущество са донесли приход от 3 085 000 лева на Община Кърджали. 24 от тях касаят продажба на жилищни имоти, след


72 сделки с общинско имущество са донесли приход от 3 085 000 лева на Община Кърджали. 24 от тях касаят продажба на жилищни имоти, след които в местната хазна са постъпили 746 000 лева.

Това стана ясно от отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2020 година, който влиза в дневния ред на заседанието на Общинския съвет следващата седмица.

Към 31 декември м.г. Общината притежава в собственост 313 жилища, от които 306 апартамента и 7 къщи. В голямата си част обаче жилищният фонд е стар и амортизиран. Към настоящия момент средствата, които се получават от наеми, не са достатъчни за поддържането на жилищния фонд. Забелязва се тенденция за ежегодно увеличение на сумата, необходима за ремонти и поддръжка с оглед амортизацията на сградите и повишаването на цените на строителните материали, е отбелязано в отчета.

Към края на 2020 година действащите договори за отдаване под наем на общинско имущество са 724. Постъпленията от наеми в Общината са в размер на 575 хил.лв., 181 хил. от които от наеми за жилищни имоти.

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0