235 514 лева за осигуряване на заетост на 82-ма безработни

235 514 лева за осигуряване на заетост на 82-ма безработни

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие одобри Регионалната програма за заетост на област Кърджали за 2020 г.

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие одобри Регионалната програма за заетост на област Кърджали за 2020 г. Заседанието се проведе неприсъствено заради усложнената епидемична обстановка. От страна на областната и общинските администрации бяха подадени 8 проектни предложения. Всички те са разгледани и класирани съобразно приета по-рано Методика за оценка. Програмата ще осигури трудови доходи на 82 безработни лица от неравнопоставени групи за срок от 4 месеца. Те ще бъдат ангажирани в дейности за подобряване на техническата и социалната инфраструктура по места от началото на месец август. Целевите групи са безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход); хора с увреждания; продължително безработни лица и др. Партньори по програмата са областна и общинските администрации, Областно пътно управление и Държавните горски стопанства. Финансовият ресурс е 235 514,00 лв.
Четете утре в „24х7 Родопи“: Кофти договор: Апартамент срещу… издръжка от Англия!
24rodopi.com


COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0