210 000 „ковид лева“ за нови 3 000 лампи в Ардино

210 000 „ковид лева“ за нови 3 000 лампи в Ардино

3 000 улични лампи ще се сдобият с LED осветление в Ардино. Една значителна част ще бъдат подменени с фотоволтаични, реши Общинският съвет в родопския

3 000 улични лампи ще се сдобият с LED осветление в Ардино. Една значителна част ще бъдат подменени с фотоволтаични, реши Общинският съвет в родопския град.

Разпоредителният орган одобри предложението на кмета Изет Шабан сумата от 210 000 лв. от осигурените на общината финансови средства за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 през тази година да бъдат изразходени за реконструкция и обновяване на външното улично осветление.

Съветниците одобриха и план-сметката за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/ и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места за 2022 година.

По-време на последното за годината заседание ОбС подкрепи идеята на кмета на общината за кандидатстване с проектно предложение пред Социалното министерство по проект „Красива България“ за Детска градина „Слънце“.

Гюнер ШЮКРИ, Ардино

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0