21 604 847 лева – бюджет на устойчивото развитие в Момчилград

21 604 847 лева – бюджет на устойчивото развитие в Момчилград

24rodopi.bg/Регион С бюджет от 21 604 847 лева ще разполага община Момчилград през 2022 година, решиха единодушно общинските съветници на заседанието

24rodopi.bg/Регион

С бюджет от 21 604 847 лева ще разполага община Момчилград през 2022 година, решиха единодушно общинските съветници на заседанието си в сряда. Почти 55 процента от сумата са предвидени за делегирани държавни дейности.

„Планираните разходи по бюджета на общината за 2022 година задоволяват основните потребности. От разпоредителите с бюджетни средства и от ръководителите на бюджетните звена ще изискваме да прилагат стегната политика на разходване на средствата и да спазват бюджетната дисциплина“, заяви при представянето на финансовата рамка пред общинските съветници финансистът на община Момчилград Мерал Мехмед. Тя поясни, че при определяне на прогнозния размер на приходите е приложен консервативно-реалистичен подход, базиран на данните от предходната година.

Кметът на Момчилград Илкнур Кязим определи Бюджет 2022 като бюджет на устойчивото развитие на общината.

„Стремежът ни е  продължим да предоставяме публични услуги като се стремим да повишаваме и качеството им. Стремежът ни е да подобряваме условията за живот, както в града, така и в малките населени места в общината. Ще се финансират водоснабдявания на населени места, ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, поддържане, ремонт и изграждане на пътища. За постигането на тези цели са заделени близо 4 800 000 лева, което е около 22% от бюджета на общината за настоящата година“, заяви Илкнур Кязим. Тя допълни, че друг важен акцент и през тази година ще останат социалните услуги, които общината предлага на хора в неравностойно положение. Освен дейностите, предвидени в бюджета ще продължи реализирането на социални проекти по европейски програми, по които различен вид помощ и храна получават към 900 жители на общината.

„Предстои една трудна година, с много неизвестни пред нас, в условията на продължаваща здравна и задълбочаваща се икономическа криза. Разбираме, че надеждите и очакванията на хората са насочени към нас като общинско ръководство и общински съвет, тъй като ние сме най-близо до хората. Всичко, което правим е насочено към жителите на общината, именно хората са във фокуса на всички наши усилия, мерки и действия“, каза още Илкнур Кязим.

„Бюджетът е балансиран и справедлив, обхващащ всички значими за хората дейности и услуги. Той е със засилен социален елемент, като в същото време не се подценява и инвестирането в ремонт на съществуваща и изграждане на нова инфраструктура. За съжаление сме зависими от фактори извън нас, с които трябва да се съобразяваме. Вече се очаква, че през месец юни ще се наложи актуализиране на републиканския бюджет, което ще рефлектира и върху нас“, заяви председателят на Общинския съвет Ерсин Юмер.

COMMENTS

WORDPRESS: 0