2020-та: Ръст на делата в Окръжен съд, по-малко в Районните

2020-та: Ръст на делата в Окръжен съд, по-малко в Районните

689 дела са постъпили за разглеждане в Окръжен съд-Кърджали през 2020-та година. Наказателните са били 291 броя, стана ясно от годишни

689 дела са постъпили за разглеждане в Окръжен съд-Кърджали през 2020-та година.

Наказателните са били 291 броя, стана ясно от годишния доклад на институцията.

В тримесечен срок е приключило разглеждането на 551 бр. дела, което представлява 84% от всички свършени дела през м.г. Отчетено е увеличение в постъплението на дела от всички видове в сравнение с предходните две години, съобщиха от пресцентъра на съда.

В районните съдилища от съдебния район през 2020 г. са постъпили за разглеждане общо 4 412 дела, от които 2 420 граждански и 1 192 наказателни. Подлежащи на разглеждане са били 5 113 бр. дела, от които са били свършени 4 522. В 3-месечен срок са били свършени общо 4 045 бр. дела, което представлява 89,45%. Отчетено е намаление в общото постъпление на делата в сравнение с предходните две години.

В доклада е направен извод, че в дейността на Окръжен съд – Кърджали и на съдилищата от съдебния район, независимо от произтичащите от пандемията COVID-19 здравни, организационни, комуникационни и процесуални препятствия и затруднения, е запазено високо качество и бързина, както на правораздаването, така и на административно обслужване, дължащо се на създадената добра организация в условията на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка, на отличната професионална подготовка и отговорно отношение на магистратите към правораздавателната дейност, като е отчетен съществения принос на съдебните служители, които изпълнявайки всеотдайно и отговорно служебните си задължения, са допринесли за постигнатите добри резултати.

24rodopi.com

 

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0