2 061 634  лева за осветление и електронно табло на стадиона в Кърджали, Общината търси изпълнител

2 061 634 лева за осветление и електронно табло на стадиона в Кърджали, Общината търси изпълнител

Ще бъдат изградени четири пилона за осветление на стадион „Арена Арда“ за постигане на средна осветеност на терена и инф

Ще бъдат изградени четири пилона за осветление на стадион „Арена Арда“ за постигане на средна осветеност на терена и информационно табло. Офертите ще бъдат отворени на 28 януари

Община Кърджали откри процедура за възлагане на обществена поръчка „Изграждане на осветление на футболен терен и лекоатлетическа писта и информационно табло на стадион „Арена Арда“, град Кърджали“. Прогнозната стойност на поръчката за двете обособени позиции е 2 061 634 лева, без ДДС.
Проектното решение включва изграждане на четири пилона за осветление на стадион „Арена Арда“ за постигане на средна осветеност на терена. Разположението им е в четирите края на стадиона. В горната част на пилона е предвиден блок за монтаж на прожектори. Информационното табло на стадиона в парк „Простор“ е предвидено да се разположи в южната част на стадиона при съществуващия вход/изход. Таблото следва да се изпълни от носеща метална конструкция. Конструкцията стъпва върху две носещи колони, върху които се монтира рамка от ферми. За изграждането на осветлението на футболен терен и лекоатлетическа писта и информационното табло на Стадион „Арена Арда“ е разработен и одобрен технически проект.
„Разделяне на поръчката на обособени позиции не е целесъобразно, предвид факта, че дейностите, включени в обхвата й се отнасят за един обект и са неразривно свързани помежду си. Разделянето на процедурата на обособени позиции би могло да доведе до различно начало на изпълнението на двете поръчки по двете обособени позиции, а оттам и до разминаване и необосновано отлагане на изпълнението на сторителството, като по този начин сериозно би се застрашило не само качественото, но и цялостното изпълнение на обекта. В настоящия случай, за възложителя не само не са налице предпоставки, налагащи разделянето на поръчката на обособени позиции, а противното би затруднило както възлагането, така и извършването на текущ и последващ контрол при изпълнението на договора в последствие, и е технически и икономически неоправдано“, отбелязват от Община Кърджали, възложител на публичното състезание.
Основна тежест при определянето на победителя в състезанието ще изиграе цената – 70 %, срокът е 5 %, а техническото предложение – 25 %.
Офертите ще бъдат отворени на 28 януари.

Максималният срок за изпълнение е 180 календарни дни. При обжалване на процедурата и влизане в рамките на посочения срок, то в най-лошия случай фирмата-изпълнител може да е готова с изграждането на съоръженията през месец юли, когато „Арда 1924“… ще се готви за следващия сезон.

Припомняме, че правителството отпусна 2,5 млн. лева за осветление и светлинно табло на стадиона в Кърджали.

Очаква се стадионът в парк „Простор“ да светне в края на първенството в Efbet лига.

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0