17 462 лева за компютърно преоборудване на ОДК

17 462 лева за компютърно преоборудване на ОДК

Общинският детски комплекс в Кърджали спечели проект към Националната програма на Министреството на образованието „Предоставя

Общинският детски комплекс в Кърджали спечели проект към Националната програма на Министреството на образованието „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в Центрове за подкрепа за личностно развитие -2020“.

ОДК кандидатства и спечели проект „З@едно в съвременния компютърен свят“  за модернизиране и оборудване на компютърния кабинет в комплекса на стойност 17 462 лв. С тези средства ще се закупи ново обзавеждане, компютърна техника и материали за работа за компютърния кабинет. В него се обучават над 40 деца и ученици в клуб „Компютърен свят“ и школа по математика.
За първи път МОН отваря национална програма за центровете за подкрепа, а с нея  се създават условия за развитие на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците. „Освен това децата са провокирани да участват в ефективен образователен процес чрез предоставяне на средства за съвременни обзаведени и оборудвани кабинети и материали, литература и игри, стимулиращи личностното развитие на децата и учениците в направленията „Науки и технологии“, „Изкуства“ и „Спорт“, коментира Златка Пеньова.
Общият бюджет на програмата е 1 900 000 лв., а срок за изпълнение на програмата 2020/2021 г.
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0