141 177 души живеят в Кърджалийско, най-много са в областния град – 40 659, в 9 села няма жив човек

141 177 души живеят в Кърджалийско, най-много са в областния град – 40 659, в 9 села няма жив човек

24rodopi.bg/Регион 141 177 души живеят на територията на област Кърджали към 7 септември 2021 година. Припомняме, че от 7 септември до 10 октомв

24rodopi.bg/Регион

141 177 души живеят на територията на област Кърджали към 7 септември 2021 година.

Припомняме, че от 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България.

Жените в област Кърджали са 71 762 (50.8%), а мъжете – 69 415 (49.2%), или на 1000 жени се падат 967 мъже.

В периода между последните две преброявания населението на областта е намаляло с със 7.6%.  или 11 631 души, отбелязват от отдел „Статистически изследвания – Кърджали“ към „Териториално статистическо бюро – Юг“.

Към 7 септември 2021 г. в област Кърджали има 468 населените места. Те са разпределени по общини както следва: Ардино – 52, Джебел – 47, Кирково – 72, Крумовград – 80, Кърджали -118, Момчилград – 49 и Черноочене – 50 населени места.

От всички населени места 5 са градове.

В градовете живеят 59 247 души, или 42% от населението на областта. Населението на градовете е както следва: Ардино – 3 387, Джебел – 3 044, Крумовград – 4 962, Кърджали – 40 659, Момчилград – 7 195.

Населените места в област Кърджали са малки. 98% от тях са с население до 1000 души и в такива населени места живее 53% от населението на областта. Към момента на преброяването без население са 9 села: Аврамово (община Ардино), Нане (община Кирково), Орешари и Сбор (община Крумовград), Звъника и Зорница (община Кърджали), Сярци и Юнаци (община Момчилград), Беснурка (община Черноочене).

С население до 10 души са 34 населени места.

В област Кърджали има 7 общини. С най-голям брой население е община Кърджали – 62 005, или 43.9% от населението на областта. Следват я общините Кирково (20 442) и Крумовград (16 909). Най-малка е община Черноочене с население 7 775, или 5.5% от населението на областта.

През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението на всички общини, с изключение на община Джебел, където има прираст на населението от 2.5%. Най-голямо е намалението в община Черноочене (-19.1%), следвана от Момчилград (-11,7%) и Кърджали (-8.1%).

COMMENTS

WORDPRESS: 0