12 349 бачкатори по-малко! С 20.2% са намалели икономически активните лица в Кърджалийско

24rodopi.bg/Регион Броят на икономически активните лица през 2011 г. в област Кърджали е бил 61 210, но през 2021 г. намалява с 12 349 души, или с 20

24rodopi.bg/Регион

Броят на икономически активните лица през 2011 г. в област Кърджали е бил 61 210, но през 2021 г. намалява с 12 349 души, или с 20.2%. Това отбелязват от Териториалното статистическо бюро, анализирайки данните от последното преброяване от 2021 година.

В област Кърджали има 48 861 икономически активни лица на възраст 15 и повече навършени години, или 34.6% от населението на областта. От тях 42 284 са заети, а 6 577 са безработни.

Всички данни за икономическите характеристики на населението се отнасят до положението на лицата на пазара на труда през седмицата, предхождаща критичния момент на преброяването – 31 август-6 септември 2021 година. Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече навършени години, които са заети или безработни през наблюдавания период.

През наблюдавания период в област Кърджали има 47 319 икономически активни лица на възраст между 15 и 64 навършени години. Относителна мярка за степента на участие на населението в пазара на труда е коефициентът за икономическа активност, изчислен като отношение на броя на икономически активните лица към населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години.

Коефициентът на икономическа активност за област Кърджали по данни на преброяване 2021 г. е най-ниският за страната 54.1% (56.6% за мъжете и 51.6% за жените). Общо за страната коефициентът на икономическа активност e 69.7% (70.8% за мъжете и 68.5% за жените). С най-висок коефициент на икономическа активност е област София (столица) – 78.6%.

От общия брой икономически активни лица на възраст 15 – 64 години 40 892 са заети. Жените са 19 344, или 47.3%, а мъжете – 21 548, или 52.7%. Коефициентът на заетост, изчислен като отношение на броя на заетите лица към населението във възрастовата група 15-64 навършени години е най-нисък в област Кърджали – 46.8%.

COMMENTS

WORDPRESS: 0