12-ти договор за финансова помощ от МИГ „Ардино – Джебел“

Председателят на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Ардино – Джебел“ инж. Изет Шабан подписа тристранен договор за п

Председателят на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Ардино – Джебел“ инж. Изет Шабан подписа тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Бенефициент по мярката е „Йълмаз – Г“ ЕООД, Ардино, с управител Гюлтен Исмаилова. Финансовата помощ се предоставя за реализиране на проект „Закупуване на оборудване и обзавеждане на съществуващ ресторант „Перла“ в град Ардино, област Кърджали“.
Процентът на финансиране по процедурата е 75%, като съфинансирането от бенефициента е 25%. Срокът за изпълнение на договора е 24 месеца.
Това е 12-ият административен договор на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Ардино – Джебел“.
Гюнер ШЮКРИ
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0