Човекът на ГЕРБ: Бях болен, приемете и нашата кандидатура за кмет на Соколино!

Човекът на ГЕРБ: Бях болен, приемете и нашата кандидатура за кмет на Соколино!

ГЕРБ направи опит да участва в частичните избори за кмет на Соколино след изтичането на срока за регистрация, но получи отказ от Общ

ГЕРБ направи опит да участва в частичните избори за кмет на Соколино след изтичането на срока за регистрация, но получи отказ от Общинската избирателна комисия.
Както вече 24rodopi.com писа, само ДПС внесе документи в посочения срок до 17.00 часа на 27 август. Ден по-късно заявление подаде и Димитър Тодоров Кадиев – Общински ръководител на ПП „ГЕРБ“ – Момчилград.
Кадиев сочи, че подава заявлението с просрочие, поради внезапното му заболяване на 27.08.2020г. и невъзможността в последния момент да преупълномощи друго лице с правата си. Той представя и болничен лист за временна неработоспособност № Е20199159643, изд. от „АИПСМПУ „Д-р Бояджиев“ ЕООД, гр. Кърджали.
ОИК заседава късно вчера и реши:
„Срокът за регистрация на партиите и коалициите за участие в частични избори за кмет на кметство с. Соколино, насрочени за 27.09.2020 г. съгласно чл. 464, т. 5 от Изборния кодекс, Решение № 1844-МИ от 21.07. 2020 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в нови и частични избори и Решение № 4/17.08.2020г. на ОИК Момчилград е изтекъл на 27.08.2020 г. В тази връзка следва да се приеме, че правото за регистрация на ПП „ГЕРБ“ за участие в частични избори за кмет на кметство с. Соколино, насрочени за 27.09.2020 г. е преклудирано поради изтичане на срока за регистрация. По отношение на представения болничен лист от един от пълномощниците на ПП „ГЕРБ“ – Димитър Кадиев, следва да се има предвид, че същото не удостоверява невъзможността на партията да бъде представлявана пред ОИК-Момчилград за предоставения срок за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в нови и частични избори за кмет на кметство с. Соколино, насрочени за 27.09.2020 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147, ал. 6 във връзка с чл. 464, т. 5 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия-Момчилград,
РЕШИ:
Отхвърля заявлението за регистрация на ПП „ГЕРБ“ за участие в частични избори за кмет на кметство с. Соколино, насрочени за 27.09.2020 г.
Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез ОИК-Момчилград, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от ИК“.
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0