Черноочене прие „социален и инвестиционен“ Бюджет`2021

Черноочене прие „социален и инвестиционен“ Бюджет`2021

Общинският съвет в Черноочене прие Бюджет`2021 г. Той е в размер на 10 378 280 лв.Пред съветниците кметът на Общината Айдън О

Общинският съвет в Черноочене прие Бюджет`2021 г. Той е в размер на 10 378 280 лв.

Пред съветниците кметът на Общината Айдън Осман заяви, че въз основата на дългогодишната ни практика и рутина предлагаме балансиран, изпълним, и съобразен с икономическите процеси на местно и национално ниво бюджет.

Финансовата рамка е съставена на основата на обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности, наличности по сметки в началото на годината и средства, предвидени от местни приходи – от данъци, такси и други неданъчни приходи.

През настоящата година усилията на Община Черноочене ще са насочени към провеждането на силно социална и инвестиционно ориентирана политика, казва Айдън Осман.

Той подчерта, че предвиждат това да се реализира чрез подобряване на събираемостта на местните данъци и такси, запазване на финансовата стабилност на общината, оптимизация на разходите, ефективност на публичните ресурси и др.

Разбира се, че се запазва дългогодишното ни отнасяме с разбиране към проблемите на селата, без да ги делим по критерии, подчерта още Айдън Осман.

Той допълни, че с тази философия е съставен и списъка с капиталовите разходи за строителство и ремонт през 2021 г.

Запазва се дофинансирането на училища, детски градини, културни институции, защитени жилища, спортни клубове и др.

Председателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер изтъкна, че през годините в община Черноочене винаги са се вземали навременни и адекватни решения, за да може да се реализират ползотворните за гражданите начинания.

Освен Бюджет`2021 г. съветниците гласуваха още решения, между които изменение в Правилника за организацията и дейността на ОбС-Черноочене, допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през настоящата година и др.

Исмет ИСМАИЛ

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0