Чанев: Сигнал до Екоминистерството за изгарянето на пластмаси, после и до прокуратурата!

Чанев: Сигнал до Екоминистерството за изгарянето на пластмаси, после и до прокуратурата!

Областният управител Никола Чанев внася сигнал до МОСВ и РИОСВ – Хасково заради констатирани процедурни пропуски във връзка с

Областният управител Никола Чанев внася сигнал до МОСВ и РИОСВ – Хасково заради констатирани процедурни пропуски във връзка с инвестиционно намерение за обособяване на площадка за изграждане на инсталация за преработка на отпадъци от пластмаса в промишлена зона „Изток“ на Кърджали. Става дума за термично третиране на отпадъци чрез метода на пиролизата, което крие сериозни екологични рискове и би застрашило здравето на хората, тъй като теренът се намира в непосредствена близост до жилищни сгради, търговска зона, автогара и жп гара. „Въпросът е обществено значим и предизвиква тревога у гражданите. Настоявам да бъде извършена проверка за спазване на Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда при издаване на съответните разрешителни на фирмата-възложител. Ако се наложи, ще сезирам и прокуратурата“, категоричен е областният управител Никола Чанев.
Още в края на м.май Областна администрация Кърджали е внесла мотивирано становище до РИОСВ-Хасково за задължителен ОВОС /оценка на въздействието върху околната среда/ за обекта „инсталация за изгаряне на пластмаса“, каквито са инвестиционните намерения на „ГООК БОРЮ“ ООД. Същата позиция са изразили община Кърджали и здравните власти в лицето на РЗИ.
На този етап има издадено разрешително от РИОСВ единствено за площадка за временно съхранение на опаковани пластмасови отпадъци в Кърджали /на „КЕЙБЪЛБОРЮ“ ООД/, но то е оспорено от екозащитна организация и не е в влязло в сила. Същото депо фирмата е поискала да изгради и в момчилградското село Груево. Там обаче следва да се извърши ОВОС, за който не са внесени нужните документи и процедурата не е приключила.
„Като областен управител ще направя всичко необходимо да защитя интересите на гражданите. Производство с технология за преработка на отпадъци чрез изгаряне е силно смущаващо и с оглед на близостта си до защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Притеснително е и, че инвеститорите са новосъздадени фирми без какъвто и да е опит в тази сфера, а информацията, с която разполага населението като заинтересована страна, е съвсем оскъдна. Ще използваме всички възможности, които законът ни предоставя, за да не бъде допуснато погазване на екологичните стандарти“, заключи Никола Чанев.
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0