Хасан Азис с книга на български и английски езици за децентрализацията

Новите предизвикателства поставят общините пред сериозни изпитания, непознати досега.  Редица процеси и професии в публичния секто


Новите предизвикателства поставят общините пред сериозни изпитания, непознати досега.  Редица процеси и професии в публичния сектор вече отстъпват място на нуждата от нови познания и различни компетенции. Обединяването на готовността на публичната администрация да се променя с научния потенциал е гаранция за устойчивост, а за всеки от гражданите – това е съизмеримо със сигурност и прогнозируемост в развитието.

С тези думи от книгата на д-р инж. Хасан Азис „Децентрализацията като фактор за развитието на местното самоуправление“ авторът приветства гостите на церемонията по подписване на съвместен Меморандум между НСОРБ и УНСС. Община Кърджали има подписано Споразумение с Университета в областта на образованието.

„От сърце благодаря на ректора на УНСС проф. Димитър Димитров, на ръководителя на катедра „Регионално развитие“ доц. Георги Николов, на проф. д-р Надя Миронова от Регионалния център за дистанционно обучение към УНСС в Хасково, на председателя на УС на НСОРБ Даниел Панов и на изпълнителния директор на Сдружението Силвия Георгиева, на които имах честта да подаря копие от книгата ми на български и английски език“, сподели кметът на Кърджали.

Меморандумът за партньорство между НСОРБ и УНСС създава рамка за взаимодействие в кариерно развитие и реализация на студенти от УНСС чрез посещения на общини, срещи с практици, организация на учебни стажове и практики, организиране на съвместни дискусии по важни за местното и регионално развитие проблеми, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми от страна на представители на местните власти и НСОРБ, и дава възможност за партньорство при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление, регионалното развитие и др.

„В поздравлението си към участниците в церемонията по подписването на Меморандума имах възможността да споделя и опита на Община Кърджали с реализирането на общи проекти с УНСС, сред които е курсът по Местно самоуправление, Технически университет София, Бургаски свободен университет, където също развихме магистърска програма в областта на местната и държавна администрация, БАН, Технически университет – Габрово, Бургаски университет “Асен Златаров” и Тракийски университет в Одрин. 

Съвместната ни работа с университетите ще продължи в тясно сътрудничество и в следващите години, защото образованието е най-ценното богатство“, уточнява кметът на Кърджали.

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0