Хасан Азис и Неджми Али са представителите на област Кърджали в Регионалния съвет за развитие

Хасан Азис и Неджми Али са представителите на област Кърджали в Регионалния съвет за развитие

Общините от Южния централен район за планиране излъчиха своите представители в бъдещия Регионален съвет за развитие. Общините от обл

Общините от Южния централен район за планиране излъчиха своите представители в бъдещия Регионален съвет за развитие.
Общините от областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково избраха своите 16 представители в бъдещия Регионален съвет за развитие. Освен титуляри, съгласно одобрената процедура, участниците във форума определиха чрез явно гласуване и заместници, които ще могат да представляват съответната област в работата на Регионалния съвет за развитие, при отсъствие на титуляра.
Представители на област Кърджали в Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за планиране:
Титуляри: Хасан Азис – заместник-председател на УС на НСОРБ и кмет на община Кърджали, Неджми Али – кмет на община Джебел;
Заместници: Ерсин Метин – председател на Общинския съвет на община Момчилград и Сезгин Байрям – председател на Общинския съвет в община Ардино.

Местните власти в Южния централен район за планиране имат 16 представители в Регионалния съвет за развитие. Квотите за всяка от областите са определени на база данните на НСИ за броя на населението към 31.12.2019 г.

В 7-те кърджалийски общини живеят 158 204 души и на областта се полагат двама представители в съвета.
Разширеният формат на Регионалния съвет за развитие (РСР) включва освен избраните представители на общините и областните управители един представител на НСОРБ и по един представител на Централното координационно звено към МС и на ОСЕС, по един представител на всички министерства. В РСР влизат представители на НСИ, на БАН и на висшите училища от региона. Освен тях в разширеният състав на РСР влизат по двама представители на работодателските организации и на синдикатите, на бизнеса и на неправителствения сектор. Общо 55 души.

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0