Улеснение! Можете да проверите в системата за е-Връчване дали имате глоба за нарушение на пътя

Улеснение! Можете да проверите в системата за е-Връчване дали имате глоба за нарушение на пътя

В Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ)- https://edelivery.egov.bg/ на Държавна агенция „Електронно управлениеR

В Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ)- https://edelivery.egov.bg/ на Държавна агенция „Електронно управление“ са достъпни две нови справки на МВР за физически лица.
Едната е за проверка на задължения по фиш за извършено нарушение по Закона за движението по пътищата и Кодекса за застраховането.
Гражданите имат възможност да направят и втора справка за проверка на всички налични незаплатени документи за извършени нарушения на Закона за движението по пътищата и Кодекса за застраховането, на лице, по номер на Свидетелство за управление на моторно превозно средство, ЕГН или Личен номер на чужденец.
Достъпът до ССЕВ се извършва с Квалифициран електронен подпис (КЕП), облачен КЕП или ПИК на НОИ.

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0