Трудовата инспекция: 610 нарушения, най – много в строителството! Заплащането по празници е двойно и четворно

Трудовата инспекция: 610 нарушения, най – много в строителството! Заплащането по празници е двойно и четворно

115 проверки са извършили служителите от „Инспекцията по труда“ в Кърджали през месец април, а констатираните нарушения са

115 проверки са извършили служителите от „Инспекцията по труда“ в Кърджали през месец април, а констатираните нарушения са били 610. 293 от тях са били по трудови правоотношения, а 317 по здравословни и безопасни условия на труд, отчетоха от дирекцията.

Издадени са били 587 задължителни за изпълнение предписания с точно определени срокове на изпълнение.

Установени са 23 лица да полагат труд без сключен трудов договор. За всеки от тези случаи на работодателите се търси административнонаказателна отговорност, като санкцията е не по-малко от 1500 лв., тъй като за този вид нарушения в Кодекса на труда изрично е регламентирано, че не могат да бъдат маловажни, посочиха от „Инспекцията по труда“.

Констатирани са три лица, ненавършили 18 години, да работят без разрешение. Този вид нарушения са квалифицирани като престъпление и се преследват по реда на Наказателния кодекс.

Връчените общо през периода актове за установяване на административно нарушение са 28 бр.

През месец април не са установени нарушения по изплащане на трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовото правоотношение. Има постъпили сигнали, касаещи неизплатени обезщетения за неизползван платен годишен отпуск след прекратени трудови правоотношения, по които се извършват проверки, посочиха от дирекцията.

Акцент в контролната дейност на Инспекцията остава сектор „Строителство“, който традиционно подлежи на засилен контрол, поради установения през годините висок риск както по отношение на безопасността на труда, така и по използването на недеклариран труд. В пъти повече в сравнение с други дейности са установените нарушения по безопасност и здраве при работа на строителните обекти, основно по контрол и изпълнение на заложените мерки в оценката на риска, носенето на лични предпазни средства, необезопасеност при работа на височина и при използване на работното оборудване, липса на каквато и да е документация на строителния обект, като ПБЗ /План по безопасност и здраве/, липса на ежедневен инструктаж, инструкции за работа при извършване на строитено- монтажни работи и др.  Секторът е на челно място и по използване на недеклариран труд. Установените случаи на работа без трудов договор в строителството се увеличиха, като през месец април всички актове за установени случаи на работа без трудов договор са в сектор „Строителство“.

„За информация на работещи и работодатели надницата, която се дължи за четирите дни за посрещане на Великден – 30 април – 3 май, е минимум двойна. Ако трудът на тези дни е и извънреден, се заплаща минимум четворно възнаграждение. За неприсъствения 4 май положеният труд се заплаща с увеличение от 75% само ако е извънреден.  Трудът на официален празник, в почивен или неприсъствен ден винаги е извънреден труд при подневно отчитане на работното време и при ненормиран работен ден. Не е извънреден трудът, положен по график, в условията на сумирано отчитане на работното време“, напомнят от Инспекцията.

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: