Тийнейджъри създават Харта за правата на ученика

Тийнейджъри създават Харта за правата на ученика

Стартира нов проект на неправителствена организация с участието на ученици и учител от СУ „П.Р. Славейков“. „Моите пр

Стартира нов проект на неправителствена организация с участието на ученици и учител от СУ „П.Р. Славейков“. „Моите права в моето училище“ е деветият проект, който  Сдружение „Родопея – Балканика“ реализира  в сътрудничество с кърджалийското училище от 2016 година досега. Проектът  е финансиран от Съвета на Европа, Европейска младежка фондация, Страсбург, Франция в раздел „Пилотни дейности“ и фокус тема „Достъп до права“.

Идеята на проекта е да се създаде Харта за правата на учениците в Средно училище „Петко Рачов Славейков“, а нейни автори ще бъдат самите ученици.

Тематично Хартата ще бъде разделена на 4 глави: права на учениците в процеса на обучение – овладяване на знания, избор на СИП, участие в учебния процес, условия на учене, взаимотношения с учители и училищно ръководство; права на учениците в мултиетническа среда и на учениците със специални нужди – преодоляване на предразсъдъци и  стереотипи и  липса на дискриминация, защита на личното достойнство; права на учениците за участие в извънкласни форми: спорт, проекти, младежки инициативи, ученическо самоуправление, олимпиади, доброволчество, благотворителни акции и т.н.; права на учениците за личностно развитие и гражданска активност –лидерство, развитие на таланти, предприемачески дух, творчество,  иновации, благоторителни дейности, борба с речта на омразата и агресията.

Работната група ще разпространи Хартата в местните образователни институции с намерението  да провокира училищата в областта да създадат свой правозащитен документ с автори ученици, които да се гордеят със своя труд, който защитава правата и потребностите им в училище като свободни, независими, търсещи и мотивирани личности.

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: