Съветници до президента и ВСС: Не трансформирайте Районния съд в Ардино!

Съветници до президента и ВСС: Не трансформирайте Районния съд в Ардино!

Общинският съвет в Ардино прие единодушно протестна декларация срещу трансформирането на местния Районен съд от самостоятелен орган на

Общинският съвет в Ардино прие единодушно протестна декларация срещу трансформирането на местния Районен съд от самостоятелен орган на съдебната власт в Териториално отделение към Районния съд в град Кърджали.

„С настоящата декларация, ние общинските съветници от Община Ардино изразяваме своето категорично несъгласие и гражданско възмущение от Доклада за Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 по ОП „Добро управление“ 2014-2020 г. по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури за разработване на Единна информационна система на съдилищата, изпълняван от Висшия съдебен съвет, по който проект се предвижда трансформирането на Районен съд-Ардино от самостоятелен орган на съдебната власт в дадено населено място в Териториално отделение към Районния съд в областен град Кърджали.

С тревога и недоумение изразяваме отрицателното си отношение към това намерение, тъй като в този списък попада и Районен съд-Ардино. Не са сериозни аргументите и не са в духа на съвременните реалности и европейските изисквания тъй като съществува потенциален риск за държавността и върховенството на закона в отдалечен планински район като Община Ардино. Във внесения доклад за Модел 4 не се отчитат специфичните условия в общината. Понастоящем на територията на Община Ардино по постоянен адрес са регистрирани 32 468 души, които се обслужват от 40 кметства в 52 населени места. Изключително неблагоприятна е природогеографската характеристика на Община Ардино със сложни и отдалечени пътни връзки с разстояние от 20 до 70 км до областния град Кърджали. Висшият съдебен съвет не е поискал актуална информация за демографските тенденции, социалната и икономическата активност на гражданите, техническата инфраструктура и стопанските субекти в общината. Чрез така предвиденото преструктуриране на Районен съд-Ардино в Териториално отделение към Районния съд в Кърджали и най-вече чрез предложената промяна на родова подсъдност на делата, които този съд разглежда към настоящия момент и решава при изискванията за бързо и качествено правораздаване, гражданите на община Ардино ще бъдат сериозно затруднени, а в някои случай за достъп до правосъдие директно ограничени или лишени от това свое конституционно право за реален и лесен достъп до правосъдие и съдебно-административно обслужване. Рязко ще се намали качеството на административното-правното обслужване на населението. Това обстоятелство от своя страна ще предизвика други негативни явления в обществения живот като увеличаване на престъпността и нарушаване на правовия ред.

В тази връзка молим настойчиво предложения доклад за Модел 4 да бъде коригиран и Районен съд-Ардино да отпадне от списъка за преструктуриране като Териториално отделение към Районен съд – Кърджали. Имайки предвид изразените сериозни аргументи от наша страна се надяваме на положително отношение и недопускане преструктуриране  на Районен съд – Ардино“, се посочва в декларацията.

Тя ще бъде изпратена до Президента, Министър – председателя, Министъра на правосъдието, Висшия съдебен съвет, Омбудсмана и до Националното сдружение на общините.

Гюнер ШЮКРИ, Ардино

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: