Съветниците в Ардино приеха прогнозата за Бюджета до 2023-та

Съветниците в Ардино приеха прогнозата за Бюджета до 2023-та

Общинският съвет в Ардино проведе поредното си редовно заседание. В проекта за дневен ред бяха включени осем точки. Общинските съветниц

Общинският съвет в Ардино проведе поредното си редовно заседание. В проекта за дневен ред бяха включени осем точки. Общинските съветници приеха Бюджетна прогноза за периода от 2021 до 2023 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейност на Община Ардино, внесена от кмета на общината инж. Изет Шабан.

Разпоредителният орган взе решение и за извършване на компенсирани промени между отделните обекти в Програмата за капиталови разходи за тази година.

Съветниците дадоха съгласие и за издаване на записи  на заповеди от община Ардино  в полза на Държавен фонд „Земеделие”, обезпечаващи авансови плащания за проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони.

Бе разгледана и докладна записка за организиране на допълнителни специализирани ученически автобусни линии.

24rodopi.com

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0