Сесията в Ардино: Структури на училища, градини, транспортна схема

Сесията в Ардино: Структури на училища, градини, транспортна схема

Общинският съвет в Ардино утвърди единодушно структурата на училищата, детските градини и обслужващите звена и транспортната схема за у

Общинският съвет в Ардино утвърди единодушно структурата на училищата, детските градини и обслужващите звена и транспортната схема за учебната 2021/2022 година в общината.

Това стана на последното редовно заседание на разпоредителния орган.

Общинските съветници приеха единодушно и Общинска програма за закрила на детето за 2021 година. След предложение на кмета инж. Изет Шабан съветниците гласуваха и решение за право на строеж в полза на „Електроразпределение Юг“ ЕАД за изграждане на 5 трансформаторни табла, съгласно одобрен технически проект и определени сервитурни площи за обслужването им върху части от недвижими имоти общинска собственост. Поземлените имоти се намират в селата Теменуга, Ябълковец, Хромица и Червена скала.

И на това заседание бяха гласувани обичайните разпоредителни сделки с недвижими имоти, общинска собственост, удължаване на срокове на договори за наем на общински нежилищни помещения.

Гюнер ШЮКРИ, Ардино

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0