Родът Хатиплер води началото си от… ферман на османски султан

Османски ферман, издаден през 1681 година, показа пред 24rodopi.com Недрет Исмаил, потомък на рода, притежаващ указа от времето на Османската империя.

Османски ферман, издаден през 1681 година, показа пред 24rodopi.com Недрет Исмаил, потомък на рода, притежаващ указа от времето на Османската империя.

Документът представлява отговор-разрешение от султан  Мехмед Четвърти (управлявал Османската империя от 1648 до 1687 година)  на молба от местен духовник на име Абдул Гани, който моли за разрешение да  построи джамия в околностите на днешния град Завет в област Разград.

Ферманът, издаден от султана, е с дата 4 юни 1681 година и е адресиран до разградския кадия хаджи Хюсеин. В него изрично се упоменава, че мястото, върху което ще се строи джамията, не трябва да е в ущърб на никого, както и да не засяга имуществените интереси на държавата.

След получаването на фермана Абдул Гани построил джамията, а синът му Зейнулах  станал първият ходжа на селото. Така било поставено началото на рода Хатиплер, потомците на които по наследство били имами в джамията до 1920 година.

Наследниците са пазели  фермана до 1946 година, когато са го предали  на държавата.

Ерхан Алемдар

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0