Родопчанин поиска пенсия и… 1 000 000 лева!

Родопчанин поиска пенсия и… 1 000 000 лева!

Родопчанин поиска рекордната сума от 1 000 000 лева от фирма в региона, вписване на трудов стаж и оформяне на трудова книжка за пенс

Родопчанин поиска рекордната сума от 1 000 000 лева от фирма в региона, вписване на трудов стаж и оформяне на трудова книжка за пенсиониране.
Делото мина на две съдебни инстанции.
Искът бе заведен пред районните магистрати в Девин. Родопчанинът поиска огромната сума от фирма, в която е работил, както и законните лихви върху главниците, считано от завеждане на делото до окончателно изплащане като работодателят впише в трудовата книжка стажа за времето от 10.06.2007г. до окончателно приключване на делото, както и издаване на заповед за уволнение.
Съдът в Девин обаче счете, че липсва изложение на обстоятелства, обуславящи съществуващо трудово правоотношение като не са посочени периодите на положения от него труд, както и размерът на уговореното трудово възнаграждение, а също така и  обстоятелства, индивидуализиращи съществените условия на трудовия договор.
Исковата молба пък бе определена като нередовна. Нередностите по нея така и не били отстранени в срок.
След обжалване пред Окръжния съд, решението бе потвърдено.
Определението обаче може да бъде обжалвано пред Върховния съд.
24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0