РИК създава "буферни" зони в очакване на 1500 членове на СИК (списък)

РИК създава "буферни" зони в очакване на 1500 членове на СИК (списък)

Районната избирателна комисия (РИК) създава „буферни“ зони във връзка с организация на работата на РИК Кърджали в деня на и

Районната избирателна комисия (РИК) създава „буферни“ зони във връзка с организация на работата на РИК Кърджали в деня на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при приемане от СИК/ПСИК на изборните книжа и материали.

При провеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в условията на обявена извънредна епидемична обстановка в страната във връзка с пандемията от COVID-19 от ключово значение е запазване живота и здравето на лицата участващи в изборите, мотивират се от РИК.

На територията на РИК 09 Кърджали са образувани 497 секционни избирателни комисии. Напълно вероятно е в установените в Изборния кодекс (ИК) срокове да бъдат образувани няколко секции в лечебните заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги на територията на област Кърджали. На следващо място следва да се вземе предвид и вероятността от образуване на над 15 подвижни секционни избирателни комисии за лица с трайни увреждания, включително такива за карантинирани лица, тоест общият брой на всички секции ще превиши 520.

Съгласно чл. 285, ал. 1 и чл. 287 от ИК предаването на РИК на екземплярите от протокола, предназначени за ЦИК и РИК и други изборни книжа, както и проследяването на въведените от изчислителния пункт данни, се извършва от трима члена на всяка СИК. Това означава, че общият брой на явилите се в РИК членове на СИК ще бъде над 1500.

За избягване събирането на всички членове на СИК на едно и също място (Дом на културата – Кърджали), по едно и също време (вечерта след приключване на изборния ден) и породената от това опасност от разпространение на КОВИД-19, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК, във вр. с Писмо Изх. № НС-15-52/26.02.2021 г. на Централната избирателна комисия и Указанията за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. в условията на извънредна епидемична обстановка, разработени от Министерството на здравеопазването, Районна избирателна комисия – Кърджали

РЕШИ:

Образуват се „буферни“ зони, както следва:

В община Кърджали:

В Професионална гимназия „Васил Левски“ – гр. Кърджали;

В Професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко Войвода“ – гр. Кърджали;

В Театрално-музикален център – Кърджали (Театър „Димитър Димов“).

 

В община Момчилград:

В Народно читалище „Нов живот 1926“, град Момчилград

 

В община Черноочене:

В Средно училище „Христо Смирненски“, с. Пряпорец, общ. Черноочене

 

 

Буферните зони представляват сгради, които осигуряват разделение между потоците от членове на СИК от различните общини, които ще пристигат в РИК Кърджали за предаване на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Определя следното разпределение на членовете на СИК от различните общини (без Кърджали), както следва:

от община Джебел в Професионална гимназия „Васил Левски“ – гр. Кърджали;

от община Ардино в Професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко Войвода“ – гр. Кърджали;

от община Кирково в Театрално-музикален център – Кърджали (Театър Димитър Димов), разположени във фоайетата и балкон на голямата зала.

от община Крумовград в Театрално-музикален център – Кърджали (Театър Димитър Димов), разположени в голямата зала;

от община Момчилград в Народно читалище „Нов живот 1926“, град Момчилград;

от община Черноочене в Средно училище „Христо Смирненски“, с. Пряпорец, общ. Черноочене.

 

Поредността на пристигане на членовете от различните буферни зони в Дом на културата – Кърджали, се определя по реда на пристигане на всички членове на секции от съответната община в определените буферни зони. Информация за часа на пристигане се подава до председателя на РИК от органите на МВР. Председателя може да сверява получените данни и да се информира допълнително от други източници, по негова преценка. Членовете на секционните избирателни комисии от община Кърджали, както и от подвижните секционни избирателни комисии, включително за карантинираните лица от всички общини, пристигат първи в Дом на културата – Кърджали за предаване на своите изборни книжа и материали.

Пристигане от буферните зони се контролира от председателя на РИК Кърджали, който организира спазването на реда по предходната точка със съдействието на органите на МВР. Предпоставка за пристигане от буферните зони е освобождаване на достатъчен брой места в Дом на културата Кърджали. На пристигналите секции от предното изречение в Дом на културата се раздават подпечатани с печата на РИК Кърджали поредни номера, съгласно която поредност се предават попълнените протоколи и другите изборни книжа.

Членовете от буферните зони предават своите изборни книжа и материали по поредността на номера на секцията им.

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0