Приемат Наредба за символите на община Кърджали! Вижте кои са

Приемат Наредба за символите на община Кърджали! Вижте кои са

Общинският съвет ще приеме Наредба за символите на община Кърджали. Разпоредителният орган ще заседава във вторник – 30 юни. &

Общинският съвет ще приеме Наредба за символите на община Кърджали. Разпоредителният орган ще заседава във вторник – 30 юни.
„Символите представляват институционалната уникалност и са елемент от
културно-историческата идентичност на общината. Към настоящия момент община Кърджали ползва различни символи, които са изработвани в различни периоди от време, от 70-те години на миналия век до наши дни. В редица значки, бланки, знамена и др., може да се видят различни цветови и графични дизайни на символите на община Кърджали. Не е извършван цялостен преглед, обновление, категоризиране и описание на символите“, посочва вносителят на предложението д-р Сезгин Бекир, общински съветник.
Прилагането на новата уредба няма да изисква изразходването на допълнителни финансови и други средства, извън обичайните, залагани ежегодно в общинският бюджет и регламентирани в проекта на наредба.

Символите на Община Кърджали са: Знаме на Община Кърджали;  Герб на Община Кърджали; Девиз на Община Кърджали; Ключ на град Кърджали; Ден на Община Кърджали.
Знаците на Община Кърджали са: Официален печат на Община Кърджали; Почетна книга на Община Кърджали.
Оригиналите на знамето на община Кърджали, герба на община Кърджали, ключа на град Кърджали, почетната книга на община Кърджали и официалният печат на община Кърджали се изработват в единични екземпляри.

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0