По милион на месец в хазната в Кърджали

По милион на месец в хазната в Кърджали

9 102 089 лева са постъпили в общинската хазна в Кърджали за първите 9 месеца на годината от местни данъци и такси, като събираемостта

9 102 089 лева са постъпили в общинската хазна в Кърджали за първите 9 месеца на годината от местни данъци и такси, като събираемостта е 71,05% от заложените средства. „Въпреки ограничителните мерки, наложени от пандемията, за този период  събираемостта на данъците е в нормални граници“, коментира зам.-кметът Тунджай Шюкрю.

Сравнителният анализ на данните показва, че към края на деветмесечието на 2019 г.  като средства от Данък недвижими имоти са постъпили  1 633 106 лв. Тази година за същият период от време тази цифра е 1 558 207 лв. Или в процентно изражение това ще рече 95,41% в сравнение с миналата година, а спрямо общият годишен план за 2020 г. това е 77,91%.

При Данък МПС миналата година сумата е била 2 080 510лв., а тази година е 2 149 950 лв. „Тук имаме преизпълнение на събираемостта спрямо миналата година и в процентно съотношение това е 103,3 %, а в сравнение с годишния план изпълнението е 85,99%, почти 86% на този етап“, подчерта зам.-кметът Тунджай Шюкрю.

За такса „Битови отпадъци“ цифрите сочат, че миналата година събраните средства са били в размер на 3 689 759 лева, а тази година в края на деветмесечието – 3 638 649 лв.  В процентно изражение  сравнение с миналата година това  е изпълнение от  58,61%, а към общия план за края на годината 62,73%.

До края на годината собствениците на имоти на територията на Община Кърджали, които няма да се използват през цялата следваща година, могат да подадат декларация  за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъции. Декларациите по чл. 29, ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали съдържат и съгласие на собствениците  за получаване на  информация от Общинска администрация Кърджали, относно консумираната електроенергия и/или вода. В случаите, когато разходът за декларирания за освобождаване от такса битови отпадъци имот на електроенергия е над 100 киловата електроенергия и/или над 6 куб.м. вода, те ще дължат такса битови отпадъци в троен размер, заедно с начислената лихва. На 30 ноември  изтича пък срокът, в който кърджалийци, могат да подадат Заявление за определяне на таксата за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци на база количеството отпадъци.

24rodopi.com

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0