Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Джебел за 2019 г.

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Джебел за 2019 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА 2019 ГОДИНА На основание чл.140, ал.4 от З

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА 2019 ГОДИНА

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.38, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Джебел, Председателят на Общински съвет – Джебел

КАНИ

местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА 2019 ГОДИНА.
Обсъждането ще се проведе на 19.08.2020 година (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет –Джебел.

Мнения, препоръки и становища по публичното обсъждане могат да се изпращат на следната електронна поща: obs_dzhebel@abv.bg, както и да бъдат входирани в деловодството на община Джебел.
С уважение,

Сейфи Мехмедали (п)
Председател на Общински съвет -Джебел

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0