Повече семейства могат да получат помощ от 375 лева, вижте условията!

Разширява се обхватът на семействата, които могат да получат еднократна социална  помощ, отпускана на основание на чл.16 от Пр

Разширява се обхватът на семействата, които могат да получат еднократна социална  помощ, отпускана на основание на чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Това съобщиха от регионалната дирекция към Социалното министерство в Кърджали.
Гражданите могат да заявяват желанието си да получават административни услуги от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане, в това число и заявяване отпускането на еднократна помощ по  чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане освен чрез заявяване в приемните на дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес и:
–по електронен път чрез Единният портал за достъп до електронни услуги и чрез Системата за сигурно електронно връчване, без да е необходимо предоставяне на Квалифициран електронен подпис;
–чрез лицензиран пощенски оператор.
За еднократна помощ от 375 лв. може да кандидатствате, ако:
те родител, отглеждащ сам дете или и двамата родители сте останали без работа и без доходи заради пандемията от COVID-19 и нямате право на обезщетение за безработица.
Ви се налага да ползвате отпуск, за да гледате детето си (до 14г.);
Вече сте използвали полагащите се дни платен отпуск за съответния месец и поне от 20 дни се налага да сте в неплатен;
Преди ползването на неплатен отпуск сте имали доход до 610 лв. на член от семейството;
Нямате странични доходи от наем, рента, аренда или втори трудов договор.
Не сте получавали друга еднократна помощ през 2020 г.;
Имате платени осигуровки за последните 6 месеца, освен ако не сте останали без работа и без никакви доходи заради кризата;
Работните Ви места не са запазени по схемата 60/40;
Детето/децата Ви са посещавали ясла, детска градина или училище преди 13 март 2020 г.
 24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0