План – сметката в Кирково: 3500 тона отпадъци, необходими са 763 371 лева!

План – сметката в Кирково: 3500 тона отпадъци, необходими са 763 371 лева!

3500 тона е приблизителното количество на отпадъците, което се очаква да бъде депонирано в община Кирково през 2021 година. За финансов

3500 тона е приблизителното количество на отпадъците, което се очаква да бъде депонирано в община Кирково през 2021 година. За финансовото осигуряване на пълния обем на дейностите по събиране и транспортиране на твърди битови отпадъци, обезвреждане в депа, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване са необходими средства в размер на 763 371 лева, сочи план-сметката, която предстои да бъде разгледана и одобрена от Общинския съвет.

„Значителното увеличение на размера на отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците пък е основната причина за нарастване на разходите за дейностите по управление на битовите отпадъци, което пък налага увеличаване на таксата за имоти на физически лица и за жилищни имоти на юридически лица с 1,5‰  промила, като по този начин тя ще стане 6,5 ‰ от данъчната оценка на имота. Таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти на юридическите лица и ЕТ пък трябва да бъде увеличена с 0,5 ‰ промила като ще достигне 10,5 ‰ промила. С това увеличение се очаква допълнително приходи от таксата битови отпадъци в размер на около 91 000 лв. за 2021 г.“, посочиха от екипа на кмета Шинаси Сюлейман.

„При направения анализ на приходите и разходите, въпреки предлаганото увеличение на размера на такса битови отпадъци и очакван въз основа на него приход от 639 470,00 лв, се вижда, че ще е необходимо и дофинансиране със средства от бюджета на община Кирково в размер на 123 901,00 лв. Прилагането на този метод цели размера на таксата за битови отпадъци да бъде увеличен минимално, за да бъде социално и икономически поносимо, и да се създадат оптимални условия за събираемост на таксата“, посочиха от Общината.

В администрацията се чакат писмени предложения и възражения по проекта в рамките на месец.

24rodopi.com

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0